dotacje unijne

dotacje-flaga-ue
dotacje-logo-leader
dotacje-logo-prokopara
dotacje-logo-prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. Rozszerzenie oferty firmy o innowacyjne usługi w zakresie recyklingu istniejących instalacji sanitarnych,

mająca na celu rozszerzenie oferty firmy Instalacje od A do Z Sp. z o.o. o specjalistyczne usługi związane z czyszczeniem i renowacją instalacji sanitarnych poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”.