technologie

Renowacja rur kanalizacyjnych to przywrócenie starych i zarośniętych w tłuszcz i kamień rur do pierwotnego stanu, dzięki czemu będą mogły służyć kolejne kilkadziesiąt lat!

Trzy etapy natryskowej renowacji rur :

Czyszczenie - odbywa się przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Wszystkie osady pokrywające rury usuwane są mechanicznie. Za pomocą kamery inspekcyjnej, rurociąg jest zmonitorowany, a ponadto jest dodatkowo czyszczony.

Suszenie - materiał, który nakłada się na rury w momencie gdy rury są całkowicie suche. Nasza firma posiada specjalny sprzęt do szybkiego suszenia.

Nakładnie materiału - ElastoFlake nakładany jest za pomocą wałków elektrycznych, zakończonych głowicą natryskową.

Jesteśmy pierwszą na małopolskim rynku firmą oferującą usługi związane z naprawą rur, renowacją całych pionów/poziomów kanalizacyjnych metodą natryskową za pomocą materiału ElastoFlake.

Oferujemy 10 lat gwarancji na prace i 20 lat na materiał. Bez rozkuwania scian dajemy rurom nowe życie.

Poniższy film prezentuje całe wykonanie takiej renowacji od podstaw.

Bezinwazyjna detekcja wycieków gazem znacznikowym i geofonem.

Lokalizacja miejsca awarii wodnej lub c.o. jest długim i trudnym procesem, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie, aby ograniczyć obszar rozkucia i powstałych zniszczeń w mieszkaniach. Gaz znacznikowy ( tj mieszanka 95 % azotu i 5 % wodoru ) wykorzystywany jest przy dokładnej lokalizacji wycieków z instalacji ciśnieniowych.

Innowacyjne urządzenie Trotec LD6000 nadaje się do wszechstronnych zastosowań i umożliwia lokalizowanie wycieków metodą akustyczną i gazu znacznikowego w jednym urządzeniu : Akustyczne lokalizowanie punktowe mikrofonem.

Na filmie możecie zobaczyć, jak wygląda uszkodzona instalacja wodna. Wyciek został zlokalizowany za pomocą sprzętu Trotec.

Lokalizacja wycieków „mostków termicznych” za pomocą kamery termowizyjnej.

Lokalizacja przy pomocy kamery termowizyjnej jest bezinwazyjna i najlepsza do wycieków z c.o. i ciepłej wody użytkowej lub kanalizacji. Po wykonanych pomiarach i zdjęciach widzimy najbardziej prawdopodobny punkt na ścianie lub posadzce, w którym znajduje się wyciek. Dzięki czemu ograniczamy do minimum niepotrzebne kucie, aby dostać się np. do pękniętej rury.

Do lepszych efektów pracy do kamery termowizyjnej używamy czujnika wilgotności Trotec.

Lokalizacja wycieku z instalacji kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej.

Monitoring instalacji kanalizacyjnej pozwala wykryć pęknięcia i ubytki w rurociągu pionowym w budynkach mieszkalnych oraz w rurach przyłączeniowych do budynków. Możemy także określić ryzyko powstawania zatorów.

Inspekcja kanalizacji umożliwia także ustalenie przyczyny problemów z drożnością, aby skutecznie zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości. Aby skutecznie utrzymywać prawidłowy stan techniczny rurociągu, należy wykonywać przegląd minimum raz w roku.

WUKO - urządzenie służące do udrażniania instalacji kanalizacyjnej pod ciśnieniem.

Urządzenie WUKO stanowi komplet różnorodnych elementów połączonych ze sobą w celu nadania maszynie odpowiednich właściwości. Urządzenie składa się ze zbiornika wody, pompy, oraz węża. U wylotu wąż zakończony jest specjalnymi dyszami odpowiedzialnymi za wyrzucanie wody pod ciśnieniem wewnątrz instalacji. Pompa napędzana przez wysokowydajny silnik spalinowy wytwarza bardzo duże ciśnienie.

Wąż ciśnieniowy jest zwijany elektrycznie za pomocą pilota, natomiast wąż zasilający służący do napełniania 800 litrowego zbiornika wody jest zwijany ręcznie. Po umieszczeniu węży w rurze, za pomocą rozrusznika uruchamiamy urządzenie.

Pompa z silnikiem spalinowym o mocy 23 KM tłoczy wodę pod wysokim ciśnieniem do specjalnej dyszy znajdującej się na końcu węża. Dysza jest wyposażona w kilka otworów, którymi wyrzuca wodę w postaci silnych strumieni na ściany rury kanalizacyjnej, w której jest zgromadzony osad. Dochodzące nawet do 200 bar ciśnienie robocze skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia w rurach (twarde osady, ziemie, gruz a w niektórych przypadkach wycina również korzenie wrastające w rurę). Oddziaływanie to powoduje odrywanie się zanieczyszczeń, które wraz z wodą spływać będą w głąb sieci, aż do systemu miejskiego bądź do kolejnej studzienki kanalizacyjnej. Stopniowe odrywanie się brudu powoduje przesuwanie się głowicy urządzenia aż do końca instalacji bądź na pełną długość węża. Wydajność i dobra jakość urządzenia sprawia, że cały proces odbywa się szybko i profesjonalnie.

Najlepsze efekty w stosowaniu tej metody uzyskuje się w przypadku rurociągów w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Metoda ta ma swoje ograniczenia kiedy instalacja jest uszkodzona, niepoprawnie wykonana lub gdy kanalizacja jest stara, wtedy zaleca się bardziej efektywną metodę elektromechaniczną.