Poniższy film prezentuje całe wykonanie takiej renowacji od podstaw.

Na filmie możecie zobaczyć, jak wygląda uszkodzona instalacja wodna. Wyciek został zlokalizowany za pomocą sprzętu Trotec.

Lokalizacja wycieków „mostków termicznych” za pomocą kamery termowizyjnej.

Lokalizacja przy pomocy kamery termowizyjnej jest bezinwazyjna i najlepsza do wycieków z c.o. i ciepłej wody użytkowej lub kanalizacji. Po wykonanych pomiarach i zdjęciach widzimy najbardziej prawdopodobny punkt na ścianie lub posadzce, w którym znajduje się wyciek. Dzięki czemu ograniczamy do minimum niepotrzebne kucie, aby dostać się np. do pękniętej rury.

Do lepszych efektów pracy do kamery termowizyjnej używamy czujnika wilgotności Trotec.

Lokalizacja wycieku z instalacji kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej.

Monitoring instalacji kanalizacyjnej pozwala wykryć pęknięcia i ubytki w rurociągu pionowym w budynkach mieszkalnych oraz w rurach przyłączeniowych do budynków. Możemy także określić ryzyko powstawania zatorów.

Inspekcja kanalizacji umożliwia także ustalenie przyczyny problemów z drożnością, aby skutecznie zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości. Aby skutecznie utrzymywać prawidłowy stan techniczny rurociągu, należy wykonywać przegląd minimum raz w roku.